ประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.18 MB

  กรณีศึกษา แม่น้ำเจ้าพระยา


 • ขนาดไฟล์

   1.50 MB

  กรณีศึกษา ลุ่มน้ำท่าจีน


 • ขนาดไฟล์

   949.30 KB

  การแพร่กระจายคลอรีนในระบบท่อ


 • ขนาดไฟล์

   205.18 KB

  การแพร่กระจายมลพิษในแม่น้ำเจ้าพระยา