เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   10.24 MB

  การควบคุมบ่อกรองน้ำชนิดกรองเร็ว (Rapid Sand Filter Tank Control)


 • ขนาดไฟล์

   5.60 MB

  การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปา


 • ขนาดไฟล์

   50.57 MB

  การควบคุมถังกรองชนิดแรงดัน (Pressure Sand Filter Tank Control)


 • ขนาดไฟล์

   6.12 KB

  การควบคุมถังตกตะกอนแบบ Plain Sedimentation


 • ขนาดไฟล์

   6.85 MB

  กระบวนการผลิตน้ำขั้นสูง (Advanced Water Treatment Plant)


 • ขนาดไฟล์

   7.80 MB

  กระบวนการผลิตน้ำประปาทั่วไป (Conventional Water Treatment Plant)


 • ขนาดไฟล์

   16.38 MB

  การควบคุมถังตกตะกอน Solid Contact Clarifier ( Sludge Recirculation )


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  การกำจัดความกระด้างในน้ำ (Hardness Removal)


 • ขนาดไฟล์

   24.09 MB

  สารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา (Chemical Use for Water Treatment Plant)


 • ขนาดไฟล์

   22.27 MB

  การกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำ (Iron and Manganese Removal)


 • ขนาดไฟล์

   16.50 MB

  การควบคุมถังตกตะกอน Lamellae Pulsator


 • ขนาดไฟล์

   241.15 KB

  ถังกรองน้ำชนิดล้างกลับอัตโนมัติ


 • ขนาดไฟล์

   3.62 MB

  คู่มือการควบคุมถังตกตะกอน Pulsator


 • ขนาดไฟล์

   11.83 MB

  ข้อแตกต่างระหว่างถังตกตะกอนแบบ Pulsator และ Solid Contact


 • ขนาดไฟล์

   13.57 MB

  การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา (Waterworks Design)