กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. จะปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 21.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานแผนที่ GIS ในฟังก์ชันแจ้งเตือนพื้นที่น้ำไม่ไหล ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ชั่วคราว
กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR