กปน. เตือนภัยมิจฉาชีพปลอมใบแจ้งค่าน้ำประปา พร้อมแนะนำ สมัคร MWA e-Bill Service ส่งบิลอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าแทนบิลกระดาษ

การประปานครหลวง (กปน.) เตือนลูกค้าระวังบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปน. ดำเนินการเรียกเก็บค่าน้ำประปา และปลอมใบแจ้งค่าน้ำประปา โปรดสังเกตทุกครั้งก่อนชำระเงิน โดย QR Code และ แถบบาร์โค้ด บนใบแจ้งจะต้องไม่มีสติ๊กเกอร์แปะทับ และเมื่อแสกน QR Code เพื่อชำระเงินแล้ว โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับ ต้องเป็นชื่อ การประปานครหลวง เท่านั้น

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ซึ่งเป็นการเปลี่ยนบิลกระดาษที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ณ สถานที่ใช้น้ำ ไปเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งทางอีเมล หรือ SMS ที่ลูกค้าสมัครไว้ หรือสามารถเรียกดูบิลผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ กปน. ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักอย่างเป็นทางการของ กปน. ได้แก่ เว็บไซต์ www.mwa.co.th แอปพลิเคชัน MWA onMobile ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้น และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook X Instagram Youtube Tiktok และ Line Official ในชื่อ @MWAthailand เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR