กปน. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจาก Cambodia Water Supply Association (CWSA) ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง (กปน.) นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Cambodia Water Supply Association (CWSA)ประเทศกัมพูชา จำนวน 59 ท่าน นำโดย Mr. Minh Lim Executive Director of Combodia Water Supply Association และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานประปาในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการต่อยอดความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในองค์กร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานเชิงธุรกิจของ กปน. ในอนาคต

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Water Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR