กปน. แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ www.mwa.co.th ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 – 24.00 น.

การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น. ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.mwa.co.th ได้ชั่วคราว
กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 หรือ line: @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR