ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   627.05 KB

  ราคากลาง งานงานติดตั้งประปาใหม่ งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท งานเลขที่ สสญ.ตม.001/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.05 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.ABS-23(64)


 • ขนาดไฟล์

   2.68 MB

  ราคากลาง งานปรับปรุงถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตปว.01/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.18 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง (วางท่อเอกชน) บริเวณ โครงการ อุ่น เฟส 1.0 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เลขที่ สสป.จท.78/2564


 • ขนาดไฟล์

   1.67 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งานลดน้ำสูญเสีย) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ชุดที่ 7/2565 เลขที่ ป.17-10(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.87 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งานลดน้ำสูญเสีย) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ชุดที่ 6/2565 เลขที่ ป.17-09(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   3.54 MB

  ราคากลางงานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.จท.1/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.00 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ สสน(จท)06/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.79 MB

  ราคากลาง งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย กรณีเร่งด่วน Open-End ป.03-09(65)