ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   3.26 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านปรับปรุงกำลังน้ำ พื้นที่ สสข. เลขที่ จล.16-01(65)


 • ขนาดไฟล์

   505.23 KB

  ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ สสน(จท)01/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   3.18 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ สสข. สัญญา ป.16-07(65)


 • ขนาดไฟล์

   1.27 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.ABS-05(65)


 • ขนาดไฟล์

   17.03 MB

  ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น งานจ้างเลขที่ ป.15-03(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.76 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ ป.04-01(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   4.46 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ ด้านปรับปรุงกำลังน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตน1/2565


 • ขนาดไฟล์

   16.79 MB

  ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น งานจ้างเลขที่ ป.15-02(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   87.92 MB

  ราคากลาง งานเพิ่มจุดจ่ายน้ำจากอุโมงค์ส่งน้ำ (By Pass) บริเวณพื้นที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา สศป-31


 • ขนาดไฟล์

   43.45 KB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.ABS-29(64)


 • ขนาดไฟล์

   1.52 MB

  ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาเอกชน (ธุรกิจเสริมด้านบริการ) โครงการ Indy 2 บางนา-รามคำแหง 2 เฟส 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เลขที่ สสพ.คล.2/2564 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   3.13 MB

  ประกาศ ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ สสข. งานจ้างเลขที่ ป.16-01(65)


 • ขนาดไฟล์

   119.00 KB

  ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระและงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ สสข.เลขที่ ปว.16-001/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.68 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งานปรับปรุงกำลังน้ำ) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ชุดที่ 3/2565 (อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง) เลขที่ สสป.จล.3/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   629.57 KB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.ABS-22(64)