แผนการจัดหาพัสดุ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   71.82 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 สสมส.


 • ขนาดไฟล์

   29.06 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 : งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (แบบ OPEN END) เลขที่ ป.56-10(64)


 • ขนาดไฟล์

   28.73 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 : งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (แบบ OPEN END) เลขที่ ป.56-09(64)


 • ขนาดไฟล์

   29.05 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 : งานจ้างวางท่อประปาเอกชน บริเวณโครงการ Anya ราชพฤกษ์ – นครอินทร์ (เฟส 2) ถ.บางกรวย – ไทรน้อย เลขที่ สสมสจ.022/2564


 • ขนาดไฟล์

   89.30 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ ป.15-09(64)


 • ขนาดไฟล์

   249.40 KB

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIDH-901 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   29.60 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ป14-38(64)


 • ขนาดไฟล์

   98.35 KB

  ประกาศเผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 : งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.จท.3/2564


 • ขนาดไฟล์

   53.83 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-15(64)


 • ขนาดไฟล์

   52.30 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-20(64)


 • ขนาดไฟล์

   53.32 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-19(64)


 • ขนาดไฟล์

   57.91 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำ สำหรับงานรับจ้างงานเอกชน,ภาครัฐ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ โครงการ สิวารมณ์ แกรนด์ (สุขุมวิท-บางปู) เฟสที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุ


 • ขนาดไฟล์

   53.09 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำ สำหรับงานรับจ้างงานเอกชน,ภาครัฐ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ โครงการ พนาลี 66 ทรัพย์พัฒนา-เทพารักษ์ (วิลล์ 117) เฟสที่ 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรป


 • ขนาดไฟล์

   109.83 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564:'งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ชั้น8


 • ขนาดไฟล์

   51.89 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-23(64)