ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   763.43 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยพหลโยธิน 49/1 และแยก 3-4, 3-2 แยก 5, 7, 9 และ 11 ตามแบบเลขที่ 15-01-020-60 สัญญาเลขที่ สสช.ร.5/2560


 • ขนาดไฟล์

   788.19 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำ บริเวณซอยแยกแม่ทองก้อน 1 ถนนสรงประภา และ งานย้ายหัวดับเพลิงหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ตามแบบเลขที่ 15-01-147-59 และ แบบเลขที่ 15-01-015-60 สัญญาเลขที่ สสช.ป.7/2560


 • ขนาดไฟล์

   792.61 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยศูนย์การค้าบางซื่อ ถนนริมคลองประปาฝั่งขวา และ บริเวณซอยแยกชุมชนริมคลองบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ถนนพหลโยธิน ตามแบบเลขที่ 15-01-154-59 และ แบบเลขที่ 15-01-170-59 สัญญาเลขที่ สสช.ป.6/2560


 • ขนาดไฟล์

   754.59 KB

  งานปรับปรุงกำลังน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 24 ตามแบบเลขที่ 15-01-016-60 สัญญาเลขที่ สสช.ร.3/2560


 • ขนาดไฟล์

   749.95 KB

  งานวางท่อเพื่อการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบริเวณซอยเทิดราชัน 27 แยก 22 ถนนเทิดราชัน และ บริเวณซอยวัดเวฬุวนาราม 15 ถนนวัดเวฬุวนาราม ตามแบบเลขที่ 15-02-142-59 และ แบบเลขที่ 15-02-169-59 สัญญาเลขที่ สสช.จล.1/2560