ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   74.35 KB

   จ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 2 สัญญา สสม.(บ)5/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.06 MB

   งานธุรกิจเสริม ในรูปแบบ Open End พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สัญญาเลขที่ สสม.(บ)9/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.04 MB

  งานติดตั้งประปา,งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตร,งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สัญญาเลขที่ สสม.(ส)4/2560


 • ขนาดไฟล์

   87.36 KB

   งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ถนนกรุงเกษม จากถนนสามเสนถึงวังเทเวศร์ สัญญาเลขที่ สสม.(ป)4/2560


 • ขนาดไฟล์

   77.56 KB

   งานจ้างติดตั้งราวกันตกดาดฟ้าอาคารสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สสม.(ซ)2/2560


 • ขนาดไฟล์

   190.10 KB

   งานย้ายจุดติดตั้งหัวดับเพลิง ซ.เกษมสันต์ 3 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี สัญญา สสม.(บ)6/2560


 • ขนาดไฟล์

   85.71 KB

   จ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยแยกข้าง ทบ.105 ตรอกสะพานหัน สัญญา สสม.(บ)4/2560


 • ขนาดไฟล์

   130.75 KB

   จ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก สัญญา สสม.(บ)3/2560


 • ขนาดไฟล์

   120.51 KB

  จ้างงานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำและท่อบริการซอยแยกข้าง ทบ.134 ถนนข้าวสาร


 • ขนาดไฟล์

   102.48 KB

   งานจ้างยกเลิกท่อเดิม บริเวณซอยหลังสวน 7 ถนนหลังสวน สัญญา สสม.(บ)2/2560


 • ขนาดไฟล์

   123.71 KB

  จ้างปรับระดับท่อบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สัญญา สสม.(บ)1/2560


 • ขนาดไฟล์

   92.64 KB

  จ้างย้ายแนวท่อโครงการ Rhythm Asoke ถนนอโศก-ดินแดง สัญญา สสม.(บ)12/2559


 • ขนาดไฟล์

   58.77 KB

  งานปรับปรุงหัวดับเพลิงในเขตพระบรมมหาราชวัง สัญญา สสม.(ท)1/2559


 • ขนาดไฟล์

   68.14 KB

  งานก่อสร้างติดตั้งหัวดับเพลิง และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ สัญญา สสม.(บ)15/2559 


 • ขนาดไฟล์

   69.58 KB

   งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยหลังสวน 3,4,5 ถ.หลังสวน สัญญา สสม.(บ)6/2559