ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   71.85 KB

  งานย้ายแนวท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท สัญญา สสม.(บ)9/2559


 • ขนาดไฟล์

   71.51 KB

  งานยกเลิกท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช สัญญา สสม.(บ)7/2559


 • ขนาดไฟล์

   63.68 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณสำนักสงฆ์ พระราชวังสวนจิตรลดา สัญญา สสม.(บ)4/2559


 • ขนาดไฟล์

   125.57 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม จุฬาฯ ถนนพญาไท สัญญา สสม.(บ)5/2559