ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   371.50 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งบปรับปรุงกำลังน้ำ) ซอยลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว สัญญาเลขที่ สสล.ลป.1-05/2560


 • ขนาดไฟล์

   891.12 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสล.ทธ.1-12/2560 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 7 ถนนโยธินพัฒนา


 • ขนาดไฟล์

   831.77 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสล.ลป.1-04/2560 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 25, 27 ถนนโยธินพัฒนา(งบปรับปรุงกำลังน้ำ)


 • ขนาดไฟล์

   799.66 KB

   งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสล.ทธ1-11/2560 ซอยหลัง CDC ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (รับจ้างงาน)


 • ขนาดไฟล์

   56.93 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ซอยประเสริฐมนูกิจ13 ถนนประเสริฐมนูกิจ สัญญาเลขที่ สสล.ทอ.1-09/2560 (งบค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ)


 • ขนาดไฟล์

   1.25 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ Plex-nawamin ซอยแจ่มจันทร์ นวมินทร์111 ถนนนวมินทร์ สสล.ทธ.1-10/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.27 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (รับจ้างงาน) สถานที่ โครงการเนอวานา @WORK เลิศหล้า ถนนประเสริฐมนูกิจ สัญญาเลขที่ สสล.ทธ.1-09/2560


 • ขนาดไฟล์

   696.24 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดและควบคุมภาคสนามในระบบตรวจสอบการเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ สสล. สัญญาเลขที่ สสล.ทอ.1-05/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.30 MB

  งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ มูลนิธิสุขุโม ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (รับจ้างงาน) สัญญาเลขที่ สสล.ทธ.1-08/2560


 • ขนาดไฟล์

   46.56 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ ซอยนาคนิวาส 19 (ลาดพร้าว 71) ถนนนาคนิวาส สัญญาเลขที่ สสล.ทอ.1-04/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.26 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (รับจ้างงาน) โครงการบีโฮม ซอยรามคำแหง 53 ถนนรามคำแหง สัญญาเลขที่ สสล.ทธ.1-07/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.30 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ ซอยลาดพร้าว130(ช่วงปลาย) เลียบคลองแสนแสบ ถนนลาดพร้าว และ ริมถนนโชคชัย4 จากปากซอยโชคชั้ย4 ซอย14 ถึง ทบ.60/47 ถนนโชคชัย4 สัญญาเลขที่ สสล.ลป.1-03/2560


 • ขนาดไฟล์

   758.98 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งบปรับปรุงกำลังน้ำ) สถานที่ ริมถนนรามอินทรา หน้าสนามกีฬาไนติงเกล ถนนรามอินทรา และซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 (ช่วงปลาย) ถนนลาดพร้าว สัญญาเลขที่ สสล.ลป.1-02/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.26 MB

  จ้าง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (รับจ้างงาน) โครงการ เมโทร ไลท์ สัญญาเลขที่ 1-06/2560


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (รับจ้างงาน) โครงการ เดอะคอนเนค32 ซอยลาดพร้าว126 ถนน ลาดพร้าว(เฟส5) สัญญาเลขที่ สสล.ทธ.1-05/2560