การประปานครหลวง (กปน.) ชวนดาวน์โหลดแอปฯ MWA onMobile และสะสมคะแนน MWA Point แลกของรางวัลโดนใจ⭐📱

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ IOS และ Android แล้วรีบสะสมคะแนน MWA Point ง่าย ๆ เพียงใช้บริการออนไลน์ ผ่านแอปฯ อาทิ
• ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile (ใช้งานครั้งแรก) ได้รับ 500 คะแนน
• ลงทะเบียนขอใช้บริการ e-Bill Service ได้รับ 300 คะแนน
• คงสถานะการใช้บริการ e-Bill Service ทุกเดือน ได้รับ 20 คะแนน
• จ่ายค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile เท่านั้น ได้รับ 50 คะแนน
• แจ้งเหตุกรณีท่อแตกรั่ว (โครงการตาสับปะรด) ได้รับ 100 คะแนน
• กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เช่น ร่วมตอบแบบสอบถาม ได้รับ 200 คะแนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR