แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   41.70 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ สสป.(ซท) 4/2561


 • ขนาดไฟล์

   20.75 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือ้จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงกําลังน้ํา บริเวณซอยพหลโยธิน2ถนนพหลโยธิน


 • ขนาดไฟล์

   20.75 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ําสูญเสีย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สสล.)


 • ขนาดไฟล์

   69.63 KB

  จ้างเหมาบํารุงรักษาสถานีจ่ายคลอรีนอัตโนมัติปลายสาย


 • ขนาดไฟล์

   1.35 MB

  ปี 2560


 • ขนาดไฟล์

   1.15 MB

  ปี 2559


 • ขนาดไฟล์

   1.28 MB

  ปี 2558


 • ขนาดไฟล์

   829.50 KB

  ปี 2557