คำชี้แจง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ชี้แจงการวิจารณ์ร่าง TOR งานประกวดราคาจ้างปรับปรุงมาตรวัดน้ำระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่ชำรุด พื้นที่บริการภาค 4,5 เลขที่ ฝจส.ซล.02-67


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ชี้แจงข้อสอบถามงาน สัญญา GES-LK-9 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   23.12 KB

  ชี้แจงข้อสอบถามงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-SR-9 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   494.86 KB

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานประปาสาขาบางเขน


 • ขนาดไฟล์

   74.67 KB

  ชี้แจงข้อสอบถามงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-MB-9 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   39.61 KB

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประปาสาขาบางเขนv


 • ขนาดไฟล์

   986.00 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ภายในสถานีจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ (เลขที่ จล.(ฝสน)2/2566)


 • ขนาดไฟล์

   1.54 MB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้, สวนหย่อม, สนามหญ้า ดูแลสภาพภูมิทัศน์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   106.02 KB

  ชี้แจงข้อสอบถามงานก่อสร้าง สัญญา ปสป-2 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   1.37 MB

  ชี้แจงข้อสอบถามงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 (ฝ่ายบริหารโครงการ)