จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   121.99 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบการบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management)


 • ขนาดไฟล์

   405.01 KB

  ราคากลาง งานเช่าใช้บริการระบบการบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management) (22/12/2564)


 • ขนาดไฟล์

   963.33 KB

  งานซ่อมท่อ ขนาด ศก. 700 มม. บริเวณเยื้องจักรสะพานเหลือง ถนนพระราม 4 พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ฝคจ. (29/08/2560)


 • ขนาดไฟล์

   111.77 KB

  จ้างซ่อมมอเตอร์ ขนาด 500 Hp(368kwX หมายเลข 4 โรงสูบ 8 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 3 ฝบฟ.


 • ขนาดไฟล์

   116.16 KB

  จ้างซ่อมมอเตอร์หมายเลข 2 อาคารสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำดิบบางชื่อ ฝบฟ.


 • ขนาดไฟล์

   106.19 KB

  ซื้อสายไฟ 24 kV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่สถานีไฟฟ้าย่อย 1B โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์


 • ขนาดไฟล์

   102.87 KB

  ซื้อ Current Transduce Type ES2000-9792 ฝบฟ.


 • ขนาดไฟล์

   18.83 KB

  เช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงชนิด MPLS จำนวน 3 วงจร เพื่อใช้งานที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)


 • ขนาดไฟล์

   18.35 KB

  เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระบบ 3G/4G สำหรับระบบ WLMA จำนวน 95 เลขหมาย 


 • ขนาดไฟล์

   990.59 KB

  จัดจ้างเหมาสำรวจจุดรั่วและเชื่อมภายในท่อประธาน ฝคจ.


 • ขนาดไฟล์

   638.18 KB

  จ้างยานพาหนะในการเดินทางไปปฎิบัติงานโครงการ “การประปานครหลวง” ฝ่ายทรัพย์ากรน้ำและสิ่งแวดล้อม


 • ขนาดไฟล์

   1.79 MB

  ซื้อวัสดุสำรองคลัง ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   53.52 KB

  ซื้อ RTU จำนวน 10 ตัว ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   633.90 KB

  ซื้อวัสดุสำรองคลัง ฝคจ.


 • ขนาดไฟล์

   112.00 KB

  จ้างซ่อมมอเตอร์สูบจ่ายน้ำ หมายเลข 7POIA สถานีสูบจ่ายน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์