ซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 60,800 ตัน

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างสัญญาเลขที่บริษัทเป็นเงิน (บาท)
ซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 60,800 ตัน ซท.121/2550โรงงานสารส้มนนทบุรี234,201,600