จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   132.53 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer) ยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน 18 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   150.29 KB

  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(DC1,DR1)


 • ขนาดไฟล์

   44.06 KB

  จ้างซ่อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 60KVA


 • ขนาดไฟล์

   139.85 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120 KVA


 • ขนาดไฟล์

   121.06 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer) ยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน 4 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   146.88 KB

  จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • ขนาดไฟล์

   139.99 KB

  จ้างบำรุงรักษาระบบ Web Application Firewall จำนวน 1 งาน


 • ขนาดไฟล์

   98.86 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรม AutoCAD LT 2016 จำนวน 37 Licenses


 • ขนาดไฟล์

   1.99 MB

  ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมท่อ ขนาด 800 มม.


 • ขนาดไฟล์

   32.42 KB

  งานจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต โลโก้ 50 ปี กปน. สำหรับตัวแทนอ่านมาตรวัดน้ำและตัวแทนระงับการใช้น้ำ เลขที่ จท.(ฝสก) 1/2560


 • ขนาดไฟล์

   186.61 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Endpoint Antivirus จำนวน 1 งาน (1,500 Licenses)


 • ขนาดไฟล์

   204.11 KB

  งานจ้างพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาชนิดปิดผนึกเป็นซอง (BN)


 • ขนาดไฟล์

   108.30 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon จำนวน 3 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   131.01 KB

  งานจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle Standard Edition Version 11g และดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบสนับสนุนอินเตอร์เน็ต


 • ขนาดไฟล์

   111.77 KB

  จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม AutoCAD จำนวน 16 Licenses