ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   81.79 KB

  เช่าเครื่องจัดระบบคิวและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง


 • ขนาดไฟล์

   483.57 KB

  งานปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   79.02 KB

   ซื้อหมึกพิมพ์ ของ กองธุรกิจบริการ สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   63.45 KB

  งานจัดจ้างม่านบังแดด พิมพ์ 2 สี 1 ฝั่ง อีกฝั่งพิมพ์ 4 สี


 • ขนาดไฟล์

   67.78 KB

  งานจัดจ้างทำร่มกลับหัว ลายโรงงาน สีน้ำเงิน Mu07 พร้อมปลอกใส่ร่มมีสายสะพาย พร้อมสกรีนโลโก้ 1 จุด


 • ขนาดไฟล์

   756.76 KB

  งานวางท่อประปาเอกชน


 • ขนาดไฟล์

   67.70 KB

  งานบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ตส 4362 ของส่วนบริการมาตร กองบริการ สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   1.08 MB

  งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   705.96 KB

  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดและควบคุมภาคสนามในระบบตรวจสอบการเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   698.22 KB

  งานติดตั้งท่อจ่ายน้ำ (ค่าใช้จ่ายงานวางท่อประปาเอกชน)


 • ขนาดไฟล์

   94.35 KB

  ซื้อหมึกพิมพ์ ของ กองรายได้ สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   748.99 KB

  งานติดตั้งท่อจ่ายน้ำ (ค่าใช้จ่ายงานวางท่อประปาเอกชน)


 • ขนาดไฟล์

   57.44 KB

  งานจัดจ้างทำถุงผ้าหูรูด 420D พร้อมสกรีนโลโก้ 1 สี 1 ตำแหน่ง ของส่วนบริการการใช้น้ำ กองบริการ สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   676.47 KB

  ย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ฝั่งขาเข้าเมือง (ตรงข้ามเซนทรัลลาดพร้าว)ถนนพหลโยธิน พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท


 • ขนาดไฟล์

   79.34 KB

  ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ ของ กองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาพญาไท