ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     911.39 KB

    งานวางท่อประปาใหม่ โครงการกัสโต้ เพชรเกษม-ทวีวัฒนา ระยะที่ 1 ซ.ทวีวัฒนา 9 แบบเลขที่ 11-06-137-58 ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ จำนวน 1 งาน สัญญา ตม.11-12/59