ราคากลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   21.28 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงยกย้าย ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำบำรุงรักษาและซ่อมผิวจราจร พื้นที่สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์


 • ขนาดไฟล์

   1.26 MB

  จ้างวางท่อประปาเอกชน โครงการพนาลี 26 เฟส 6 ซอยวัดสังฆทาน ถนนนครอินทร์ แบบเลขที่ 56-06-177-60 จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ สสมสจ.031/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.21 MB

  จ้างย้ายแนวท่อสวนผู้ใหญ่อำนวย พุ่มแดง ถึงบริเวณคลองอ้อมบ้านบุญแต่ง แบบเลขที่ 56-01-101-60 จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ สสมสป.46/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.25 MB

  จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณสามแยกสถานีอนามัยวัดมะเกลือ-คลองทวีวัฒนา แบบเลขที่ 56-02-009-60 จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ สสมสข.04/2560


 • ขนาดไฟล์

   1.21 MB

  จ้างวางท่อประปา ย้ายแนวท่อบริเวณถนนสายนบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 9 – แยกนนทกิจ(ช่วงที่2) แบบเลขที่ 56-01-105-60 จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ สสมสป.48/2560


 • ขนาดไฟล์

   57.89 KB

  จ้างงานทำพื้นที่เก็บมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบมาตร เลขที่ สสมส.ตล.60/2559


 • ขนาดไฟล์

   1.30 MB

  ขอเบิกจ้างงานย้ายแนวท่อบริเวณ หลังหมู่บ้านธนากร 1 ถึงบ้านเลขที่ 35/4 ถนนรุ่งประชา เลขที่ สสมส.ตล.73/2559