ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   2.30 MB

  ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน เลขที่ จล.16-31(65)


 • ขนาดไฟล์

   1.64 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง (งานปรับปรุงกำลังน้ำ) บริเวณซอยด่านสำโรง 60 ถนนสุขุมวิท 113 (วัดด่านสำโรง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการเลขที่ สสพ.คล.2/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.40 MB

  ราคากลางงานจ้างติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.ตม.1/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.92 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ ป.02-07(65)


 • ขนาดไฟล์

   1.91 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง (วางท่อเอกชน) บริเวณ โครงการ สุวรรณบุตร เฟส 3 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขที่ สสป.จท.3/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.63 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ (โซน 08 ถึง 11) เลขที่ สสป.(ซท) 2/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.69 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง (งานปรับปรุงกำลังน้ำ) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ชุดที่ 1/2565 (อำเภอเมืองสมุทรปราการ) เลขที่ สสป.จล.1/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   641.29 KB

  ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงถอดเปลี่ยน ยก/ย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน เลขที่ ปบ.16-001/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   468.82 KB

  ราคากลาง งานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตตม 1/2565


 • ขนาดไฟล์

   931.09 KB

  ราคากลางงานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสต(ซท)02-01/2565


 • ขนาดไฟล์

   2.05 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการด้านธุรกิจเสริม พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ จล.วธ.02-01/65


 • ขนาดไฟล์

   599.92 KB

  ราคากลาง งานปรับปรุง ถอดเปลี่ยน ยก/ย้าย มาตรวัดน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตปบ.01/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.89 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ ป.02-05(65)


 • ขนาดไฟล์

   3.19 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ สสข. สัญญา ป.16-06(65)


 • ขนาดไฟล์

   3.01 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ สสข. สัญญา ป.16-03(65)