ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.96 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ ป.02-14(65)


 • ขนาดไฟล์

   375.65 KB

  ราคากลาง งานซื้อ ATK ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรค Covid-19 แบบตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test self-test Kits) จำนวน 25,000 ชุด เลขที่ ซท.25/2565


 • ขนาดไฟล์

   875.37 KB

  ราคากลาง งานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสต(ซท)02-02/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.91 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ ป.02-12(65)


 • ขนาดไฟล์

   1.87 MB

  ราคากลาง งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Pressure Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตปน3/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.99 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ ด้านปรับปรุงกำลังน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตน2/2565


 • ขนาดไฟล์

   818.45 KB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ศูนย์ Agenda Based Structure เลขที่ ป.ABS-16(65)


 • ขนาดไฟล์

   1,000.42 KB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ศูนย์ Agenda Based Structure เลขที่ ป.ABS-15(65)


 • ขนาดไฟล์

   1.92 MB

  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับงานรับจ้างงานเอกชน,ภาครัฐ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ โครงการสุริยาวิลเลจ เฟสที่ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ เลขที่ สสป.จท.38/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin


 • ขนาดไฟล์

   2.24 MB

  ราคากลาง งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย งานปรับปรุงท่อ AC และ GI (Open-end) เลขที่ ป.01-09(65) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   249.90 KB

  งานซื้อท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก.150 มม. จำนวน 2,400 เมตร เลขที่ ซค.80/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   4.18 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เลขที่ ป.12-10(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   18.36 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว (งบปรับปรุงกำลังน้ำ) สัญญาเลขที่ สสล.ลป.2-02/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   3.25 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย งานจ้างเลขที่ ป.16-13(65)


 • ขนาดไฟล์

   619.08 KB

  งานซื้อโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 งาน เลขที่ ซล.51/2565 โดยวิธีคัดเลือก