ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   45.05 KB

  ราคากลางงานซื้อท่อพีวีซี. ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 8.5 ศก. 150-200 มม. จำนวน 2 รายการ เลขที่ ซค.74/2565 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   27.20 MB

  ราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เลขที่ จบส.4/2565 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   180.19 KB

  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างบ่อกรองน้ำ จำนวน 10 บ่อ อาคารโรงสูบน้ำล้าง line 1 และ line 2 โรงสูบน้ำดิบหมายเลข 1 และโรงสูบส่งน้ำหมายเลข 1 และ 2 ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เลขที่ จท.19/2565


 • ขนาดไฟล์

   182.45 KB

  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง / ร่วมทุนในบริษัทในเครือและให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหลังการจัดตั้ง / ร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง เลขที่ จท.69/2565


 • ขนาดไฟล์

   682.06 KB

  ราคากลาง งานเพิ่มจุดจ่ายน้ำจากอุโมงค์ส่งน้ำ (By Pass) บริเวณพื้นที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา สศป-31(R1)


 • ขนาดไฟล์

   1.73 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว (งบปรับปรุงกำลังน้ำ) สัญญาเลขที่ สสล.ลป.2-03/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   620.47 KB

  ราคากลางงานซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ศก.1/2 นิ้ว (R>=100) และก้านและแหวนยูเนียน ขนาด ศก.1/2 นิ้ว สำหรับงานติดตั้งประปาใหม่ เลขที่ ซค.94/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   444.98 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.183 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.87 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.182 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   429.07 KB

  ราคากลางงานซื้อท่อพีวีซี ปากระฆัง ชั้นคุณภาพ 13.5 ศก. 300 มม. สำหรับใช้งานในพื้นที่ ภาค 1 จำนวน 7,800 เมตร เลขที่ ซค.98/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   467.93 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.184 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   312.46 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.185 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   408.06 KB

  ราคากลางงานซื้อท่อเหล็กเหนียวบนดิน ศก.150 มม. จำนวน 2,400 เมตร


 • ขนาดไฟล์

   288.84 KB

  ราคากลางงานซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 20,000 ตัน เลขที่ ซท.27/2565


 • ขนาดไฟล์

   203.14 KB

  ราคากลางงานซื้อสารส้มน้ำ จำนวน 11,300 ตัน เลขที่ ซท.26/2565 (ครั้งที่ 2)โดยวิธีคัดเลือก