ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   596.59 KB

  ราคากลาง งานเลขที่ สสตสข27/2565


 • ขนาดไฟล์

   1.01 MB

  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง (วางท่อเอกชน) บริเวณ โครงการ Inizio ศรีนครินทร์ เฟส 2.0 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เลขที่ สสป.จท.80/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 • ขนาดไฟล์

   698.81 KB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.171 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   250.14 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.180 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.01 MB

  งานพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาชนิดไปรษณียบัตร (N) และงานจ้างพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาชนิดปิดผนึกเป็นซอง (BN) เลขที่ จท.26/2566


 • ขนาดไฟล์

   3.30 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ ป.02-15(65)


 • ขนาดไฟล์

   3.30 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ ป.02-15(65)


 • ขนาดไฟล์

   1.55 MB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.182(R1) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   21.19 KB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ศูนย์ Agenda Based Structure เลขที่ ป.ABS-13(65)


 • ขนาดไฟล์

   849.11 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.201 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   475.44 KB

  ราคากลางงานซื้อสารละลาย Poly Aluminium Chloride จำนวน 4,500 ตัน เลขที่ ซท.29/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.21 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย ศูนย์ Agenda Based Structure เลขที่ ป.ABS-11(65)


 • ขนาดไฟล์

   2.62 MB

  งานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วงท่อลอดคลองบางคูลัด ถึง โรงสูบน้ำดิบบางเลน สัญญาจล.91/2558(R2) ด้วยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   787.46 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.170 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   435.70 KB

  ราคากลาง งานจ้างซ่อม Fine screen หมายเลข 8 โรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ จท.(ฝบย) 2/2565 โดยวิธีคัดเลือก