แผนการจัดหาพัสดุ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   458.40 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงโรงสูบน้ำดิบบางเลน ช่วงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ถึงท่อลอดบางคูลัด สัญญา จล.90/2558


 • ขนาดไฟล์

   297.74 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566: มาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ศก. 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว


 • ขนาดไฟล์

   312.63 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานให้บริการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ระยะ 6 และทางเข้าโครงการ คิว ดิสทริคท์ สุขสวัสดิ์ 78 ระยะ 0.2 ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ รจ14-0


 • ขนาดไฟล์

   31.33 KB

  ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 งานเช่าเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดันน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Booster Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท


 • ขนาดไฟล์

   520.31 KB

  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 งานซื้อพร้อมติดตั้ง Electric Actuator สำหรับ Discharge Valve No.4 , 5 และ Inlet Valve No.1, 2 สจ.เพชรเกษม, Discharge Valve No.4 สจ.ลาดพร้าว, Discharge Valve No.5 สจ.สำโรง และ Discharge Valve No.4, 5 สจ.คลอง