แผนการจัดหาพัสดุ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   280.90 KB

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้าง สัญญา ปสป-1(R1) (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   239.12 KB

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานเพิ่มจุดจ่ายน้ำ จากอุโมงค์ส่งน้ำ (By Pass) ในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา สศป-31 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   338.72 KB

  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : สัญญา รทป.158 และสัญญา GE-MS5/6-9 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   71.45 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ครบวาระและงานที่เกี่ยวข้อง งานเลขที่ สสญ.(ปว)002/2564


 • ขนาดไฟล์

   28.54 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ป14-41(64)


 • ขนาดไฟล์

   25.53 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำสำหรับการสำรวจหาท่อรั่ว บริเวณ ใกล้โครงการทรัพย์ทวีโฮม 3 ถนนวัดคู่สร้าง ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ร14-04(64)


 • ขนาดไฟล์

   231.33 KB

  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิศวกรรม สัญญา จล.(ชวก(กส))01/2564 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   25.19 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำสำหรับการสำรวจหาท่อรั่ว บริเวณ ตรงข้ามซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ร14-01(64)


 • ขนาดไฟล์

   25.00 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำสำหรับการสำรวจหาท่อรั่ว บริเวณ สามแยกศาลาแดง ถนนประชาอุทิศ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ร14-02(64)


 • ขนาดไฟล์

   24.87 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำสำหรับการสำรวจหาท่อรั่ว บริเวณ หน้าโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ถนนประชาอุทิศ ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ ร14-03(64)


 • ขนาดไฟล์

   60.69 KB

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-22(64)


 • ขนาดไฟล์

   21.28 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัญญา PIT-902 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   395.04 KB

  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สสข)


 • ขนาดไฟล์

   719.09 KB

  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น)


 • ขนาดไฟล์

   74.67 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานประปาสาขาพญาไท