สรุปผลรายเดือนตามแบบ สขร.1

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   228.95 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567


 • ขนาดไฟล์

   76.57 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567


 • ขนาดไฟล์

   157.17 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567


 • ขนาดไฟล์

   104.75 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566


 • ขนาดไฟล์

   317.45 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566


 • ขนาดไฟล์

   46.09 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566


 • ขนาดไฟล์

   246.02 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566


 • ขนาดไฟล์

   466.87 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566


 • ขนาดไฟล์

   396.19 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566