ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   154.83 KB

   ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์


 • ขนาดไฟล์

   288.00 KB

   ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย


 • ขนาดไฟล์

   35.90 KB

   ซื้อเครื่องรับโทรศัพท์แบบไร้สาย


 • ขนาดไฟล์

   1.52 MB

   สสป.จล.10/2560 วางท่อเพื่อปรับปรุงกำลังร่วมกับหน่วยงานภายนอก


 • ขนาดไฟล์

   1.34 MB

   สสป.จล.34/2559


 • ขนาดไฟล์

   57.48 KB

   เครื่องดักฟังเสียงน้ำรั่ว


 • ขนาดไฟล์

   57.35 KB

   เครื่องวัดความขุน


 • ขนาดไฟล์

   72.49 KB

   ซื้อหมึก


 • ขนาดไฟล์

   35.17 KB

   ซื้อซองจดหมายสีขาวเจาะหน้าต่าง


 • ขนาดไฟล์

   194.87 KB

   สสป.ปต.GV-OPE(59)


 • ขนาดไฟล์

   719.00 KB

   สสป.จท36/2559


 • ขนาดไฟล์

   715.39 KB

   สสป.จล6/2559


 • ขนาดไฟล์

   813.36 KB

   สอบ(43)1757018544ติดตั้งประปาใหม่