ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   755.63 KB

  งานวางท่อประปาเอกชน โครงการหมู่บ้านฟลอราวิลล์ พาร์คโฮม สุวินทวงศ์ เฟส 17 ระยะที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สสมบ.จท.47/2560)


 • ขนาดไฟล์

   377.43 KB

  งานวางท่อปรับปรุงกำลังน้ำ ปรับปรุงระบบท่อประปาเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ บริเวณทางเข้าโครงการหมู่บ้าน และบริเวณริมถนน ในพื้นที่ สสมบ. (สสมบ.จล.41/2560)


 • ขนาดไฟล์

   844.78 KB

  งานวางท่อประปาเอกชน โครงการหมู่บ้านฟลอราวิลล์ พาร์คโฮม สุวินทวงศ์ เฟส 17 ระยะที่ 4 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สสมบ.จท.35/2560)


 • ขนาดไฟล์

   380.13 KB

  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำต้อยติ่ง (ซอยโรงถ่าน) ถนนวิบูลย์สาธุกิจ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สสมบ.จล.37/2560)


 • ขนาดไฟล์

   839.07 KB

  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนเลียบคลองลำหิน ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สสมบ.จล.34/2559)