ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   153.77 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง บ้านพักกองบินตำรวจ (ระดับสัญญาบัตร) ถนนรามอินทรา จำนวน 1 งาน สัญญาจ้างเลขที่ จล.16-37(60)


 • ขนาดไฟล์

   150.08 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปาโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้องสัญญาจ้างเลขที่ จล.16-31(61) (16/08/2560)


 • ขนาดไฟล์

   151.36 KB

  จ้างงานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ สัญญาจ้างเลขที่ จล.16-10(60) (10/08/2560)


 • ขนาดไฟล์

   150.67 KB

  งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ข้อตกลงจ้างเลขที่ จล16-09(60)


 • ขนาดไฟล์

   189.07 KB

  งานถอดเปลี่ยน มาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร สัญญาเลขที่ ปว.16-002/2560