25 ส.ค. 65 เวลา 22.00 – 05.00 น. ปิดประตูน้ำเพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประธาน บริเวณ พระราม 4