สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

27 ซ.บุญศิริ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์

โทรสาร

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

25, 102, 1141, 365

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.523, ปอ.142, ปอ.102

ทิศเหนือ

จรดคลองสำโรง

ทิศใต้

จรดอ่าวไทย

ทิศตะวันออก

สุดเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2384 1411 ต่อ 2

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0 2384 3067 3202
ส่วนกลาง 0 2384 3065
ผู้อำนวยการกองบริการ 0 2384 4163 3210
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา 0 2384 3041 3250
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0 2394 6852 3230
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ 0 2756 2110 3280
การขอติดตั้งประปาใหม่ 0 2384 4821 3221
ชำระหนี้ค้าง 0 2394 6575 3241
ชำระเงินผ่านธนาคาร 0 2756 2111 3241
ค่าน้ำแพง 0 2756 2001 3232
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล 0 2384 3043 3261
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) 0 2756 2109 3261