สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาพระโขนง

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

1564/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260

โทรศัพท์

ข้อมูลติดต่อ

รถโดยสารธรรมดา

2, 23, 25, 38, 45, 46, 48 และ 116

รถโดยสารปรับอากาศ

ปอ.2, ปอ.38, ปอ.132, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511

ทิศเหนือ

จรดคลองพระโขนง และคลองประเวศบุรีรมย์

ทิศใต้

จรดคลองสำโรง

ทิศตะวันออก

จรดคลองตาพุก, คลองบางแก้วใหญ่, คลองสลุด

ทิศตะวันตก

จรดแม่น้ำเจ้าพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานประปาสาขาพระโขนง

โทรศัพท์เบอร์กลาง 0 2331 0031 – 32

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0 2332 9726 3101
ส่วนกลาง 0 2331 0031 – 32 3102
ผู้อำนวยการกองบริการ 0 2331 3695 3110
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา 0 2331 4741 3150
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0 2331 8054 3130
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ 0 2331 1117 3180
การขอติดตั้งประปาใหม่ 0 2331 5749 3122
ชำระหนี้ค้าง 0 2331 1114 3142
ชำระเงินผ่านธนาคาร 0 2332 9019 3137
ค่าน้ำแพง 0 2331 0127 3133
แจ้งท่อแตกรั่ว / น้ำไม่ไหล 0 2311 0818 3163
น้ำไหลอ่อน (บริเวณกว้าง) 0 2331 0818 3163