การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง

อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

โทรสาร