อัตราค่าบริการรายเดือน

ค่าบริการรายเดือน
(อัตราตามขนาดมาตร)


ขนาดมาตรวัดน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)

ค่าบริการรายเดือน (บาท/เดือน) [ ตั้งแต่งวดการออกใบเสร็จของเดือนมกราคม 2550 ]

Ø 1/2 นิ้ว 25.-
Ø 3/4 นิ้ว 40.-
Ø 1 นิ้ว 50.-
Ø 1 1/2 นิ้ว80.-
Ø 2 นิ้ว 300.-
Ø 3 นิ้ว 400.-
Ø 4 นิ้ว 500.-
Ø 6 นิ้ว 900.-
Ø 8 นิ้ว 1,100.-
Ø 12 นิ้ว 3,500.-
Ø 16 นิ้ว  5,000.-