การจัดซื้อพัสดุต่างประเทศ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   29.13 KB

  งานซื้อพร้อมติดตั้งประตูน้ำและ Actuator และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงงานกำจัดตะกอนสามเสน โรงงานผลิตน้ำสามเสน เลขที่ ซล.(ฝผส) ๗/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)


 • ขนาดไฟล์

   321.67 KB

  งานซื้อเทปพันเกลียว จำนวน 130,000 ม้วน สัญญาเลขที่ ซค.79-2567


 • ขนาดไฟล์

   256.12 KB

  งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเตือนภัยคอลรีนรั่วไหลบริเวณโรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.(ฝผข)9/2565


 • ขนาดไฟล์

   26.70 KB

  งานซื้อพร้อมติดตั้ง Check valve หมายเลข 5 พร้อมอุปกรณืที่เกี่ยวข้องที่โรงสูบส่งน้ำ 1 โรงผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.(ฝบย) 2/2566


 • ขนาดไฟล์

   30.80 KB

  งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve,Discharge Valve พร้อม Electric actuator หมายเลข 1,2,3 และ Check valve หมายเลข 2,3 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่โรงสูบน้ำล้าง 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.6/2566