ประกาศปี 2559

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     1.24 MB

    จ้างติดตั้งประปาใหม่,งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ งานย้ายมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง (แบบ OPEN END) สัญญาเลขที่ สสมสตม.01/2560 สาขามหาสวัสดิ์ 


  • ขนาดไฟล์

     31.04 KB

    ประกาศยกเลิก สัญญาเลขที่ ป.11-13/59 สาขาภาษีเจริญ