อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ

อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ

อัตราค่าน้ำตั้งแต่ ธันวาคม 2542


ประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย

ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร    ราคาค่าน้ำบาท/ลูกบาศก์เมตร   ปริมาณน้ำใช้ลูกบาศก์เมตร   ราคาค่าน้ำ บาท/ลูกบาศก์เมตร   
0-308.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 45.00 บาท0-109.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 90.00 บาท
31-4010.0311-2010.70
41-5010.3521-3010.95
51-6010.6831-4013.21
61-7011.0041-5013.54
71-8011.3351-6013.86
81-9012.5061-8014.19
91-10012.8281-10014.51
101-12013.15101-12014.84
121-16013.47121-16015.16
161-20013.80161-20015.49
มากกว่า 20014.45มากกว่า 20015.81

หมายเหตุ

  • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat not included)
  • การขายเหมา(Bulk Sale) มีราคาเฉลี่ยดังนี้

– ประเภทที่พักอาศัย 10.50 บาท/ลบ.ม.

– ประเภทอื่นๆ 13.00 บาท/ลบ.ม. 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 การประปานครหลวงจัดเก็บค่าน้ำดิบในอัตรา 15 สตางค์/ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งให้กรมชลประทาน