การจัดการความเสี่ยง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   732.75 KB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) รอบที่ 2 (PDF)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) รอบที่ 2 (EXCEL)


 • ขนาดไฟล์

   7.43 MB

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) (PDF)


 • ขนาดไฟล์

   46.44 KB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) (EXCEL)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 ครึ่งปีหลัง (งานจัดทำของที่ระลึก)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) (PDF)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) (EXCEL)


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (งานจัดทำของที่ระลึก)


 • ขนาดไฟล์

   1.94 MB

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (งานจัดทำของที่ระลึก)


 • ขนาดไฟล์

   4.33 MB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) (PDF)


 • ขนาดไฟล์

   43.00 KB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) (EXCEL)


 • ขนาดไฟล์

   51.01 KB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (WORD)


 • ขนาดไฟล์

   3.04 MB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (PDF)


 • ขนาดไฟล์

   46.71 KB

  การจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 (WORD)