ซื้อพร้อมติดตั้ง Fine screen, Coarse screen หมายเลข 10 ที่โรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.9-2568

การจัดซื้อพัสดุต่างประเทศ

เลือกปี พ.ศ.