การให้บริการโฆษณาในวารสารน้ำก๊อก

การให้บริการโฆษณาในวารสารน้ำก๊อก

รายละเอียดอัตราค่าโฆษณาในวารสารน้ำก๊อก 


รูปแบบวารสาร

ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 8 หน้า เนื้อในพิมพ์ 1 สี 32 หน้า


รายละเอียด

วารสารน้ำก๊อกเป็นวารสารราย 2 เดือน ดังนี้ ต.ค.-พ.ย.   ธ.ค.-ม.ค.   ก.พ.-มี.ค.   เม.ย.-พ.ค.   มิ.ย.-ก.ค.   ส.ค.-ก.ย.   รวม 6  ฉบับ / ปี


จำนวนจัดพิมพ์ 

จำนวน 4,300 ฉบับ เผยแพร่ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ตำแหน่ง

ปกหลังนอกสี่สี

ปกหลังในสี่สี

เนื้อในสีเดียว

พื้นที่โฆษณา

เต็มหน้า

ครึ่งหน้า

เต็มหน้า

ครึ่งหน้า

เต็มหน้า

ครึ่งหน้า 

ราคาตามจำนวนฉบับที่ลงโฆษณา (บาท) 

1 ฉบับ/ปี2 ฉบับ/ปี3 ฉบับ/ปี4 ฉบับ/ปี5 ฉบับ/ปี6 ฉบับ/ปี
10,00019,20028,00036,80045,00052,500
5,0009,60014,00018,40022,50026,250
8,00015,24022,10028,96036,67042,320
4,0007,62011,05014,48017,83521,160
4,0007,60011,20014,40017,60020,450
2,0003,8005,6007,2008,80010,225

** อัตราค่าโฆษณานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าหรือเนื้อหาที่ลงโฆษณา


จะต้องไม่ผิดหรือขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่ทำให้เสื่อมเสีย หรือขัดแย้งต่อภาพลักษณ์ของการประปานครหลวง โดยผู้ว่าจ้างต้องส่ง ARTWORKS ให้ การประปานครหลวง พิจารณาและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการจัดพิมพ์

สนใจลงโฆษณาติดต่อ กองบริการธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์   0 2504 0098 , 0 2504 0123 ต่อ 225

โทรสาร   0 2504 0203

Email   bs_bdiv@mwa.co.th