ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   647.48 KB

  คัลเลอร์ พรีเมี่ยมบางนา


 • ขนาดไฟล์

   644.93 KB

  มัณฑนา อ่อนนุช วงแหวน 4 เฟส 5.2


 • ขนาดไฟล์

   662.92 KB

  แฟนตาเซีย วิลล่า 3 เฟส 3


 • ขนาดไฟล์

   555.92 KB

  ติดตั้งประปาใหม่,เพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง


 • ขนาดไฟล์

   558.65 KB

  ติดตั้งประปาใหม่,เพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง