ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     154.92 KB

    จ้างค่าแรงงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกียวข้อง (งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ) สัญญาเลขที่ สสบท.(MOU)036/2558 บริเวณ ซ.ถนนเลียบคลองลากฆ้อน ถ.ทางหลวงหมายเลข 9 ตามแบบเลขที่ 54-02-239-57