การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   634.43 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์-ยา) จำนวน 3 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   581.29 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์-ยา) จำนวน 3 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   328.01 KB

  ซื้อหม้อหนึ่งฆ่าเชื้อโรค ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 38.5 ลิตร (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   119.61 KB

  ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   369.58 KB

  ขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Atorvastatin Sandoz) จำนวน 2 รายการ


 • ขนาดไฟล์

   9.64 MB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ (XARTRAL-XL)จำนวน 1 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   10.72 MB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ จำนวน 3 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   943.91 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ROSUVASTATIN SANDOZ, ATORVASTATIN SANDOZ) จำนวน 3 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   924.62 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ATORVASTATIN SANDOZ) จำนวน 2 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   907.85 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ (EZETROL)จำนวน 1 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   901.08 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ (NEBILET)จำนวน 1 รายการ (กบพ.)