ราคากลาง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.63 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำ สำหรับงานรับจ้างงานเอกชน,ภาครัฐ และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ โครงการ อุ่น (ท่อนอกโครงการ) ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เลขที่ สสป.จท.28/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.75 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขานนทบุรี เลขที่ ป.04-07(65) โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   6.44 MB

  ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานปรับปรุงกำลังน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สสช.จล.1/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   2.62 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจเสริม พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ จล.วธ.02-02/65


 • ขนาดไฟล์

   1.65 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง (วางท่อเอกชน) โครงการ WHA THEPHARAK KM.22 (เฟสที่ 1) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สสป.จท.27/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.65 MB

  ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตการจำหน่ายน้ำ และงานที่เกี่ยวข้อง (วางท่อเอกชน) บริเวณ โครงการ ไอลีฟ ทาวน์ เทพารักษ์-บางบ่อ เฟส 3.0 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สสป.จท.29/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   1.74 MB

  ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.04-05(65) ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขานนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   3.06 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสียงานจ้างเลขที่ ป.16-10(65)


 • ขนาดไฟล์

   3.13 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย งานจ้างเลขที่ ป.16-11(65)


 • ขนาดไฟล์

   3.01 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ พร้อมทั้งรื้อย้ายและติดตั้งตู้ RTU และ มาตรวัดน้ำ DMA บริเวณสะพานเฉลิมโลก ถนนราชดำริ และชุมชนหลังศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เลขที่ สสม.(ป)2/2565


 • ขนาดไฟล์

   2.92 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เลขที่ ป.06-01(65) ครั้งที่ 2


 • ขนาดไฟล์

   2.86 MB

  ราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตข1/2565


 • ขนาดไฟล์

   3.13 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย งานจ้างเลขที่ ป.16-09(65)


 • ขนาดไฟล์

   3.17 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย ป.16-02(65) ด้วยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   3.15 MB

  ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย งานจ้างเลขที่ ป.16-04(65)