แผนการจัดหาพัสดุ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   137.37 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564:งานจ้างระบายน้ำล้างเส้นท่อ (Flushing)


 • ขนาดไฟล์

   69.78 KB

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างรื้อย้ายท่อประปา บริเวณ กม. 0+800 ถึง 4+800 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานก่อสร้างวางท่่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย งานจ้างเลขที่ จล.16-02(64) (สสข)


 • ขนาดไฟล์

   61.46 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.ABS-21(64)


 • ขนาดไฟล์

   245.61 KB

  ยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุงานจ้างปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพญาไท เลขที่ ป.03-08(64)


 • ขนาดไฟล์

   123.02 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564:เช่า Booster Pump


 • ขนาดไฟล์

   233.87 KB

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-10 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   68.62 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 : งานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สัญญาเลขที่ สร.15-02(64)


 • ขนาดไฟล์

   50.79 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ (โซน 01 ถึง 07)


 • ขนาดไฟล์

   51.47 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ (โซน 08 ถึง 11)


 • ขนาดไฟล์

   51.28 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-21(64)


 • ขนาดไฟล์

   57.95 KB

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.๑๗-๑๙(๖๔)


 • ขนาดไฟล์

   245.15 KB

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.178 (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   130.27 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564:งานจ้างซ่อมปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง


 • ขนาดไฟล์

   276.27 KB

  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PID-916 สัญญา PIT-902 สัญญา PIT-906 และสัญญา PIT-908 (ฝ่ายบริหารโครงการ)