ราคากลางโดยวิธีตกลงราคา

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     837.03 KB

    งานติดตั้งระบบปั้มเพิ่มแรงดันและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับVVIP ภายในประตำหนักฯ


  • ขนาดไฟล์

     1.06 MB

    งานซ่อมท่อประปาแตกรั่ว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ สสน. สสน(จท)22/2559