.. ค่าแนะนำสำหรับน้ำประปาที่เหมาะสำหรับดื่ม ความขุ่น น้อยกว่า 5 NTU , แบคทีเรีย ไม่พบ , pH 6.5 - 8.5 , สารละลาย น้อยกว่า 1,000 มก./ล. , เหล็ก น้อยกว่า 0.3 มก./ล. , สีปรากฎ น้อยกว่า 15 ...
ที่ตั้งวันที่เก็บน้ำผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำประปา
คลอรีนอิสระ
คงเหลือ
(มก./ล.)
ความขุ่น
(NTU)
เชื้อแบคทีเรีย
E.coli
pHความนำจำเพาะ
(ไมโคร
โมล์/ซม.)
สารละลาย
(มก./ล.)
เหล็กสีปรากฎ
สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำถนน
 โรงเรียนพรสุดามีนบุรี ร่มเกล้า 29 ก.ค. 51 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.11 0.38  ไม่พบ7.18 231 139  น้อยกว่า 0.05 น้อยกว่า 15
 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รามอินทรา 6 มิ.ย. 51 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.32 1.35  ไม่พบ6.94 272 163 0.08  น้อยกว่า 15
 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา รามคำแหง 20 ม.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.22 0.32  ไม่พบ7.16 243 146 - น้อยกว่า 15
 บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สุขาภิบาล 3) รามคำแหง 23 ม.ค. 56 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.27 0.56  ไม่พบ7.46 375 225 - น้อยกว่า 15
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เลียบคลองสอง24 ก.ย. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.21 0.59  ไม่พบ6.94 221 133 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนมีนโปลีเทคนิค สามวา 26 ก.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.16 0.61  ไม่พบ7.16 308 185 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนเจริญพัฒนาธุรกิจ สามวา 24 ก.ย. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.15 0.73  ไม่พบ7.24 220 132 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา สามวา26 ก.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.86 1.76  ไม่พบ7.16 305 183  ND น้อยกว่า 15
 โรงเรียนมีนบุรี สีหบุรานุกิจ 8 ม.ค. 56 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.16 0.45  ไม่พบ7.29 408 261 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สีหบุรานุกิจ 21 มี.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.84 0.47  ไม่พบ7.46 206 124 - น้อยกว่า 15
 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สีหบุรานุกิจ 14 ธ.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.10 0.79  ไม่พบ7.19 361 217 - น้อยกว่า 15
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 (มีนบุรี) สีหบุรานุกิจ 18 ต.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.13 1.04  ไม่พบ7.19 221 133 0.10  น้อยกว่า 15
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย หทัยราษฎร์18 ก.พ. 56 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.14 0.35  ไม่พบ7.29 360 216 - น้อยกว่า 15
 หมู่บ้านบ้านฟ้านันทวรรณ หทัยราษฎร์23 ม.ค. 56 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.06 0.47  ไม่พบ7.29 379 227 - น้อยกว่า 15
 หมู่บ้านรื่นฤดี โครงการ 3 หทัยราษฎร์ 2523 ม.ค. 56 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.10 0.79  ไม่พบ7.31 379 227 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนวัดแสนสุข สุวินทวงศ์ 15 พ.ย. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.13 0.59  ไม่พบ7.32 303 182 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี สุวินทวงศ์22 ส.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.31 0.64  ไม่พบ7.40 286 172  ND น้อยกว่า 15
 โรงเรียนพาณิชยการ มีนบุรี สุวินทวงศ์9 ส.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.13 1.09  ไม่พบ7.38 266 160 - น้อยกว่า 15
 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ สาขาสุวินทวงศ์ สุวินทวงศ์10 พ.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 1.02 0.28  ไม่พบ7.29 298 179 - น้อยกว่า 15
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 (คู้บอน) คู้บอน 25 เม.ษ. 51 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.15 0.48  ไม่พบ7.65 267 160 - น้อยกว่า 15
 ห้างเทสโก้ โลตัส (สุวินทวงศ์) คุ้มเกล้า 18 ต.ค. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.29 1.05  ไม่พบ7.15 207 124 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนวัดบัวแก้ว นิมิตรใหม่ 7 มิ.ย. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.16 0.27  ไม่พบ7.04 319 191  ND น้อยกว่า 15
 หมู่บ้านเอกวิน (ศุชญา 3) นิมิตรใหม่23 เม.ษ. 55 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.30 0.26  ไม่พบ7.29 306 184 - น้อยกว่า 15
 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) พระยาสุเรนทร์10 ส.ค. 53 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.11 0.33  ไม่พบ7.05 384 230 - น้อยกว่า 15
 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) พระยาสุเรนทร์8 ม.ค. 56 ผ่านเกณฑ์ฯ 0.09 0.73  ไม่พบ7.37 419 268 - น้อยกว่า 15
 จำนวนข้อมูลทั้งสิ้น 25 รายการ

หมายเหตุ :น้ำประปา หมายถึง น้ำจากเส้นท่อบริการโดยตรง ไม่ผ่านถังพักน้ำ เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องกรองน้ำ
สีแดง หมายถึง คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑแนะนำขององค์การอนามัยโลก
 
Copyright © 2007 by Metropolitan Waterworks Authority.  All rights reserved.
Power by PSS Computer & Network Co., Ltd.
 
ติดต่อเรา : ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ 0-2503-9350 ต่อ 23